OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2010 do vydání nových a upravují uzavírání kupních smluv mezi
Václav Vávra, Centrum S. T., Nábřeží T. G. Masaryka 10, Praha 2
a zákazníkem prostřednictvím eObchodu na dálku.

Objednávka a storno objednávky.

 • Hledání v ceníku eObchodu může provádět každý a pouze při objednávání a přebírání zboží přes tuto aplikaci budete požádáni o registraci a zadání dodací adresy a o e-mail nebo tel. číslo pro rychlou komunikaci.

 • Objednávání můžete provádět pomocí výběru a označování zboží v aplikaci eObchod

 • Zasláním objednávky z eObchodu a uhrazením částky za objednávku potvrzujete souhlas s obchodními podmínkami naší firmy, zejména s dodacími podmínkami, reklamačním řádem, platebními podmínkami a podmínkami pro vrácení zboží.

 • Dostupnost objednaných produktů potvrzujeme nejpozději následující pracovní den na zadaný kontaktní e-mail.

 • Firma Centrum S. T. si vyhrazuje právo požadovat před konečným vyřízením objednávky složení zálohy ve výši 50% z celkové ceny dodávky v těch případech, kdy se jedná o dodávku vysoce specializovaného produktu nebo o produkt speciálně upravovaný dle požadavků zákazníka.

 • Stornovat objednávku můžete prostřednictvím aplikace eObchod (pokud jste objednávku učinili tam) a nebo prostřednictvím e-mailu a to jen do převzetí dodávky přepravní firmou. Stornování objednávky speciálně upravených nebo vysoce specializovaných produktů lze provést pouze v případě, že nedošlo k provedení speciálních úprav , nebo k dodání vysoce specializovaného produktu ze strany dodavatele

Platební podmínky.

 • Ceny uvedené v ceníku eObchodu jsou uvedeny v Kč včetně DPH 19% nebo 5% a jsou platné pouze při uskutečnění objednávky prostřednictvím eObchodu. Ceny v eObchodu již obsahují minimálně 5% slevu. Cena za dopravu je účtována zvlášť a je kalkulována pouze pro ČR. Tyto ceny jsou platné do vydání nového ceníku a nebo do vyprodání zásob. Cena za potvrzené objednávky se nemění.

 • Pokud splňujete podmínky pro vrácení DPH a objednávka přesáhla 1.000 Kč, můžete v poznámce u objednávky eObchodu požádat o zaslání potřebných dokladů.

 • Uskutečnění platby za objednané zboží můžete volit z těchto možností :

  • hotovostní platbu při převzetí formou dobírky

  • bezhotovostní platbu převodem částky na účet, fakturou nebo složenkou.

  • pro velkoobchodní prodej se platební podmínky sjednávají individuálně

 • V odůvodněných případech (bod 5. Objednávek.) můžete být požádáni o složení 50% zálohy z ceny objednaného zboží ještě před konečným vyřízením objednávky.

 • Při bezhotovostní platbě bude zboží expedováno do 24 hodin po ověření došlé částky za objednávku na náš bankovní účet.

Převzetí zboží.

 • Převzetí objednaného zboží lze :
  • prostřednictvím dopravní služby
  • prostřednictvím služeb pošty
  • osobně po telefonické domluvě
 • Při převzetí zboží prostřednictvím dopravní služby nebo pošty, doporučujeme provést kontrolu úplnosti a nepoškozenosti dodávky a případné nedostatky nám bez zbytečného odkladu oznámit

Dodací podmínky.

 • Zboží, které máme na skladě je expedováno nejpozději do 3. dne ( pokud je dnem pracovním) po obdržení objednávky a nebo po splnění platebních podmínek při bezhotovostní platbě.

 • U zboží, které máme na skladě, můžeme uskutečnit dodání do několika hodin v závislosti na vzdálenosti k místu dodání

 • Spolu s dodávkou obdržíte dodací nebo přepravní list od přepravní firmy a v zásilce doklad o koupi zboží, záruční list, pokud je ke zboží vydán a český návod, pokud to charakter zboží vyžaduje.  U zboží nad 5.000,- Kč zasíláme úplný daňový doklad (fakturu), pokud uvedete údaje potřebné pro vystavení faktury..

 • U zboží, které nemáme na skladě, zjistíme dostupnost u našich dodavatelů a termín dodání sdělíme po zpracování objednávky obchodníkem.

 • Pokud je předmětem objednávky více druhů zboží s různými termíny dostupnosti na našem trhu, je expedováno postupně.

 • Pokud požadujete dodání objednávky jako celku, můžete tuto skutečnost vyznačit do poznámek ve formuláři objednávky eObchodu. Dopravné bude účtováno pouze u první dodávky.

Reklamace - záruční lhůty.

 • Na zboží poskytujeme záruční lhůtu zákonnou ( v současné době 24 měsíců ), prodlouženou na vybrané druhy zboží a na zboží uvedené v kategorii "Bazar" a "Výprodej" je omezená záruční doba 3 měsíce ( není-li uvedeno jinak )

 • Pokud to charakter zboží vyžaduje, je k němu vždy vydán záruční list platný v České republice s vyznačenou záruční lhůtou.

 • Při převzetí zboží od dodavatelské firmy doporučujeme ihned provést kontrolu kompletnosti a nepoškozenosti dodávky a případné nejasnosti co nejdříve řešit s pracovníkem naší firmy Kontaktní e-mail Reklamace na nekompletnost dodávky a poškození zboží během doručení, které budou naší firmě nahlášeny později, nebudeme již moci odpovídajícím způsobem vyřešit.

 • Reklamace v záruční lhůtě se nevztahuje na vady zboží způsobené :

  • neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
  • mechanickým poškozením a opotřebením
  • živelnými pohromami ( vodou, ohněm, bleskem)
 • Reklamace na počítačové programy se vztahuje pouze na nečitelnost nosiče. Okamžikem odstranění ochranných prostředků ( uzavřený obal, pečeť…) se stáváte oprávněným vlastníkem licence programového produktu a nelze již uplatnit vrácení produktu.

 • Při předání reklamovaného zboží zpět naší firmě doporučujeme dodat spolu s ním veškeré doklady sloužící k ověření o nabytí zboží, jako je doklad o koupi a záruční list ( pokud je ke zboží dodáván ) a zajistit zaslání zboží ( nejlépe v originálním obalu ) takovým způsobem, aby nedošlo k poškození zboží při převozu. Splněním těchto požadavků předejdete zbytečným průtahům v řešení reklamace. Náklady na zpětnou dopravu zboží u oprávněné reklamace hradí firma Centrum S. T..

 • Pracovník naší firmy vás, po obdržení reklamace, ihned uvědomí a navrhne způsob vyřízení. Ve sporných případech má prodávající firma lhůtu 30 dnů na vyřízení reklamace.

 • Naše firma řeší reklamace dle charakteru závady a zboží : opravou v autorizovaném servisu, výměnou za nové nebo vrácením peněz.

 • Prodávající firma nepřebírá odpovědnost za škody plynoucí z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborné manipulace a škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se také nevztahuje poskytnutá záruka.

Vrácení zboží.

 • Na vrácení zboží bez udání důvodu má spotřebitel v souladu s novelou č. 367/2000 Sb. zákona 40/1964 Sb. ( Občanský zákoník ) o Spotřebitelských smlouvách, právo pouze při uzavírání kupní smlouvy a převzetí zboží na dálku.

 • Vrácení zboží dle bodu 1. lze provést do 14 dnů od převzetí zboží.

 • Vrácení zboží lze provést zasláním zboží zpět naší firmě ve formě cenného balíku ( dobírky nebudou přijímány ) a nebo osobně po předchozí telefonické dohodě..

 • Vrátit lze jakékoli zboží, pokud splní níže uvedené podmínky.
  • Zboží nesmí být speciálně dodané a upravené podle individuálních požadavků zákazníka.

  • Zboží nesmí jevit známky použití, musí být v originálním obalu a s veškerým dodávaným příslušenstvím.

  • Součástí vráceného zboží musí být také veškeré dodané doklady. Zejména doklad o koupi ( účtenka nebo faktura ), záruční list ( pokud byl na zboží vydán ), doklad o zaplacení dobírky ( pokud byla použita) a návody k použití.

  • Počítačové programy dodávané jako součást zboží musí mít neporušený originální obal nebo pečeť.

 • Na počítačové programy vrácené v porušených originálních obalech nelze uplatnit nárok na vrácení.

 • Vrácená částka za zboží bude v tomto případě snížena o částku nutnou na pořízení počítačového programu.

 • Vrácení kupní ceny za zboží bude provedeno po ověření kompletnosti a funkčnosti zboží na udaný bankovní účet. Náklady spojené s dopravou nebudou vráceny.

 • Pokud bude dodáno zboží poškozené nebo nekompletní, nebude možné provést vrácení zboží a nebo ponížíme vrácenou částku o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo doplnění příslušenství.

 • V odůvodněných případech může být zákazníkovy odebrán získaný slevový bonus.

Ochrana osobních údajů.

 • Osobní data, která nám sdělíte, budou sloužit pouze pro potřeby firmy Centrum S. T. a pro kvalitní a rychlé vyřízení objednávek a nebudou poskytovány jiným osobám